Mattenøtter- 24 mattenøtter som vi utfordrer deg til å knekke!

Matematiske gåter – 20 av 24:

På en fest drakk 10 personer vin, 8 drakk øl, 4 drakk både vin og øl, mens én person drakk ingen av delene. Hvor mange var det på festen? A)13 B) 15 C) 16 D) 17 E) 19

 

 

 

 

 

 

 

Svar: B. Det må ha vært 6 ( = 10 – 4) som bare drakk vin, og 4 ( = 8 – 4) som bare drakk øl. Det blir 10 personer. I tillegg kommer de 4 som drakk begge deler, og den ene som ikke drakk noe. Totalt var det altså 15 personer på festen.

ForrigeNeste

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *